Проф. Румяна Стоилова: Битката за чиста среда е и битка срещу бедността

Преди години видният социолог Ралф Дарендорф говореше за онези важни връзки в обществото, които гарантират стабилност на общественото развитие.

От изключително значение е енцикликата на папа Франциск „За нашия общ дом” не само за църквата, но и за съвременните общества. Ще припомня едно заглавие от в.”Гардиън”, според което, „папа Франциск призовава за културна революция” и по-нататък - „енцикликата е един от най-забележителните папски документи от повече от век, тъй като е обръщение не само към католиците и към християните, а е послание към всички хора по света. Тя има амбициозната цел да зададе посоката на радикална промяна в социалната организация на човечеството, а човешките нужди съвсем не се изчерпват само с материалната необходимост от консумиране или със стремежа за натрупване на капитали. Сегашното общество има не само екологични, но и социални проблеми, които са свързани помежду си.

“Катастрофичните предсказания вече не могат да се възприемат с ирония или презрение, бихме могли да оставим на следващите поколения разруха, пустош и боклуци. Сегашните темпове на консумация, изхвърлянето на отпадъци, съсипването на околната среда до такава степен застрашават земята, че нашият неустойчив начин на живот може да причини на планетата само катастрофи, подобни на тези, които днес периодично връхлитат различни части на света”, се казва в енцикликата. А последиците от сегашната липса на равновесие могат да бъдат намалени само от нашите решителни действия - тук и сега.

Последните изследвания на социолозите за неравенствата са посветени на онези от тях, които съпътстват хората в хода на целия им индивидуален живот. Касае се за опазване на природата и биоразнообразието, и връзката между човека и необходимостта от съхранението на живия свят, в нуждата от развитието на местните и селски общности. Въпросът опира и до екологичното предприемачество.

„Сляпата вяра в екологичната парадигма е вредна”, казва папата в своята енциклика. А съвременната икономика и технология могат да решат всички проблеми на околната среда, според някои, и проблемите на глада и бедността в света ще се разрешават автоматично от пазарния растеж. В противовес на тези две убеждения папа Франциск заявява: „Сам по себе си пазарът не може да обезпечи пълноценното развитие на човека и да гарантира социалното включване”. Предизвикателството на живота заедно в едно модернизиращо се и рационализиращо се общество, какъвто път следва България през последните 25 г., е осигуряването на пълна включеност. Тези цели са важни, но не достатъчни.

За да има едно балансирано общество е необходимо да се изпълни и втората страна - достъп до качествено образование, особено на тези, които живеят в малки населени места и на тези, които произхождат от семейства с по-кратки образователни биографии. А също и достъп на всички до квалификация и професионално развитие в хода на целия живот, достъп до заетост с достойно заплащане, както и старини, гарантирани срещу лишения и изолация, достъп до здравни грижи, аптеки, дентална помощ, които са проблем за целия период на трансформация у нас от началото на 90-те години на 20 век до днес.

Ако това не бъде преодоляно, демократизацията и модернизацията на страната ни ще останат неясни и оспорвани. /БГНЕС

-----------------------

Проф. Румяна Стоилова, директор на Института за изследване на обществата и знанието към БАН.