Депутатите с мерки за намаляване на административната тежест

Парламентът гласува на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, целящи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, предаде репортер на БГНЕС.

Вносител на законопроекта е Министерски съвет, но част от предложенията идват от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Най-общо промените водят до намаляване на общия брой изискуеми документи и опростяване на процедурите по взаимодействие с администрациите, с оглед постигане на облекчения за гражданите и бизнеса. Урежда възможността за обединена процедура при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексно разрешително или доклад за безопасност при предприятие с висок рисков потенциал.

Тази процедура се провежда при поискване от възложителя, а възможността е обсъждана с работодателските организации на дискусии и „кръгли маси”. Сега всяка от процедурите е от порядъка на 6 месеца, а с обсъжданията и съгласуванията времето за трите процедури може да надхвърли 2 години. Вносителите се надяват при обединената процедура срокът да се намали значително, само с едно обществено обсъждане и само една възможност за обжалване. /БГНЕС